Graduates

Baele Davy
Title: Dynamische metabolische modellering: analyse van controlecoƫfficiƫnten en evaluatie van B-spline datasmoothers
University: Ghent University
Supervisor(s): B. De Baets and A. Bhagwat
Academic year: 2008 - 2009
Biblio: https://lib.ugent.be/en/catalog/rug01:001325687?i=0&q=dynamische+metabolische+modellering