Graduates

Brackx Melanka
Title: Automatisch determineren van bomen op basis van beeldmateriaal met behulp van machine learning technieken
University: Ghent University
Supervisor(s): B. De Baets
Academic year: 2010 - 2011
Biblio: https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/789/793/RUG01-001789793_2012_0001_AC.pdf