Graduates

Curvers Daan
Title: Modelleren van de elektro-osmotische ontwatering van afvalwaterslib
University: Ghent University
Supervisor(s): P. Van der Meeren and B. De Baets
Academic year: 2004 - 2005