Graduates

De Reu Jolien
Title: Analyse van voorspellingsmodellen voor aardappelziekten en hun toepasbaarheid in Vlaanderen
University: Ghent University
Supervisor(s): S. Landschoot and W. Waegeman
Tutor(s): M. Vandecasteele
Academic year: 2014 - 2015
Biblio: https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/217/125/RUG01-002217125_2015_0001_AC.pdf