Graduates

De Roos Kato
Title: Invloed van klimaatverandering op extreme debieten: een benadering op basis van vine-copula's
University: Ghent University
Supervisor(s): B. De Baets and N. Verhoest
Tutor(s): H. Vernieuwe
Degree: Master of Bioscience Engineering
Academic year: 2017 - 2018