Graduates

De Wilde Denis
Title: Modellering van mycelium netwerken in complexe substraten
University: Ghent University
Supervisor(s): B. De Baets and J. Van Acker
Academic year: 2010 - 2011