Graduates

Jacops David
Title: Identificatie van de kinetiek in metabolische modellen: een genetische algoritmen gebaseerde aanpak
University: Ghent University
Supervisor(s): B. De Baets and A. Bhagwat
Academic year: 2007 - 2008
Biblio: V