Graduates

Perneel Maarten
Title: Gebruik van machine learning methoden voor het voorspellen van productiekengetallen bij melkvee
University: Ghent University
Supervisor(s): J. Verwaeren and S. De Smet
Degree: Master of Bioscience Engineering: Agricultural Sciences
Academic year: 2019 - 2020
Biblio: https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/839/655/RUG01-002839655_2020_0001_AC.pdf