Graduates

Schaumont Dries
Title: Een integratieve benadering gebaseerd op random forest voor de verbeterde predictie van exon-intron juncties
University: Ghent University
Supervisor(s): P. De Bleser, Y. Saeys and W. Waegeman
Degree: Master of Science in Bioinformatics: Bioscience Engineering
Academic year: 2016 - 2017
Biblio: https://lib.ugent.be/en/catalog/rug01:002349762?i=14&q=willem+waegeman&sort=old-to-new&type=master