Graduates

Van Broekhoven Ester
Title: Toepasbaarheid van vage technieken bij de procesvoering van destillatie-eenheden
University: Ghent University
Supervisor(s): B. De Baets
Academic year: 2001 - 2002
Biblio: https://lib.ugent.be/catalog/rug01:000732641