Graduates

Van den Hove Annelies
Title: Het ontwerpen van een zwarte koolstof kaart van stadsregio Gent voor gebruik bij routing problemen
University: Ghent University
Supervisor(s): B. De Baets and J. Verwaeren
Tutor(s): J. Van den Bossche
Degree: Master of Bioscience Engineering: environmental technology
Academic year: 2015 - 2016
Biblio: https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/275/140/RUG01-002275140_2016_0001_AC.pdf