Graduates

Vandepitte Jan
Title: Voorspellen van Fusarium spp. aanwezigheid en DON concentraties in wintertarwe met machine learning technieken
University: Ghent University
Supervisor(s): B. De Baets and W. Waegeman
Academic year: 2009 - 2010
Biblio: https://lib.ugent.be/en/catalog/rug01:001460472?i=0&q=voorspellen+van+fusarium
Vandepitte Jan
Title: Ontwikkeling van een gepersonaliseerde webtool voor de predictie van aarfusarium
University: Ghent University
Supervisor(s): P. De Neve and B. De Baets
Academic year: 2010 - 2011
Biblio: https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/805/521/RUG01-001805521_2012_0001_AC.pdf