Graduates

Vanheuverbeke Niels
Title: Datagedreven modellering van dierenmigratie aan de hand van brownse bruggen
University: Ghent University
Supervisor(s): B. De Baets and J.M. Baetens
Tutor(s): S. Van Nieuland
Academic year: 2012 - 2013
Biblio: https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/063/607/RUG01-002063607_2013_0001_AC.pdf