Graduates

Zoeter Frederik
Title: Een uitbreiding van het gewijzigde Bartlett-Lewis neerslagmodel met behulp van copulas
University: Ghent University
Supervisor(s): B. De Baets and N. Verhoest
Tutor(s): H. Vernieuwe
Degree: Master of Bioscience Engineering: land and water management
Academic year: 2016 - 2017