Graduates

Naessens Helga
Title: Algoritmische aspecten van de transitieve benadering van vaagrelaties
University: Ghent University
Supervisor(s): H. De Meyer and B. De Baets
Degree: Doctor of Computer Science
Date: 25/02/2002