Graduates

Debusscher Bos
Title: Ontwikkeling van een routeplanningstool met behulp van intelligente technieken
University: Ghent University
Supervisor(s): B. De Baets and H. Vernieuwe
Academic year: 2008 - 2009