Graduates

Eyerman Lien
Title: Parametrisatie van een ruimtelijk expliciet epidemiologisch model CASIR
University: Ghent University
Supervisor(s): B. De Baets
Academic year: 2010 - 2011