Graduates

Eyerman Lien
Title: Parametrisatie van een ruimtelijk expliciet epidemiologisch model CASIR
University: Ghent University
Supervisor(s): B. De Baets
Academic year: 2010 - 2011
Biblio: https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/789/845/RUG01-001789845_2012_0001_AC.pdf