Graduates

Gielen Sam
Title: Simulatiestudie van microbiële diversiteit bij nitrificatie in biofilmreactoren
University: Ghent University
Supervisor(s): E. Volcke and B. De Baets
Academic year: 2008 - 2009
Biblio: https://lib.ugent.be/en/catalog/rug01:001353288?i=0&q=simulatiestudie+van+microbi%C3%ABle