Graduates

Gielen Sam
Title: Simulatiestudie van microbiële diversiteit bij nitrificatie in biofilmreactoren
University: Ghent University
Supervisor(s): E. Volcke and B. De Baets
Academic year: 2008 - 2009