Graduates

Lievens Stijn
Title: Studie en implementatie van instantie-gebaseerde algoritmen voor destillatie-eenheden
University: Ghent University
Supervisor(s): B. De Baets
Academic year: 2003 - 2004