Graduates

Van Audenhove Dries
Title: Analyse van spectrum- en sequentie-gebaseerde similariteitsmaten van bacteriƫn met behulp van machine learning technieken
University: Ghent University
Supervisor(s): B. De Baets and P. Dawyndt
Tutor(s): W. Waegeman
Academic year: 2009 - 2010
Biblio: https://lib.ugent.be/en/catalog/rug01:001404865?i=0&q=analyse+van+spectrum-