Graduates

Van de Velde Jorn
Title: Een vergelijkende studie van alternatieve retourperiodes voor hydraulisch ontwerp
University: Ghent University
Supervisor(s): B. De Baets and N. Verhoest
Degree: Master of Bioscience Engineering
Academic year: 2017 - 2018
Biblio: https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/482/207/RUG01-002482207_2018_0001_AC.pdf