Graduates

Van de Vijver Ruben
Title: Een experimentele studie van gekoppelde, niet-lineaire chemische oscillatoren
University: Ghent University
Supervisor(s): J.M. Baetens and B. De Baets
Academic year: 2013 - 2014
Biblio: https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/166/645/RUG01-002166645_2014_0001_AC.pdf