Graduates

Van der Wee├źn Pieter
Title: Ontwikkeling en validatie van discrete spatio-temporele modellen ter beschrijving van scheikundige processen
University: Ghent University
Supervisor(s): B. De Baets
Academic year: 2009 - 2010