Graduates

Van der Wee├źn Pieter
Title: Ontwikkeling en validatie van discrete spatio-temporele modellen ter beschrijving van scheikundige processen
University: Ghent University
Supervisor(s): B. De Baets
Academic year: 2009 - 2010
Biblio: https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/460/422/RUG01-001460422_2011_0001_AC.pdf