Graduates

Vanhaecke Jonas
Title: De rol van predictiemodellen in de genetische vooruitgang van plantenteelt
University: Ghent University
Supervisor(s): B. De Baets
Tutor(s): D Vanavermaete
Degree: Master of Science in Biochemical Engineering Technology
Academic year: 2020 - 2021
Biblio: https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/003/012/671/RUG01-003012671_2021_0001_AC.pdf