Graduates

Vanhaute Willem-Jan
Title: Parameterisatie van stochastische neerslagmodellen door middel van heuristische zoektechnieken
University: Ghent University
Supervisor(s): B. De Baets
Academic year: 2010 - 2011