Graduates

Vanhaute Willem-Jan
Title: Parametrisatie van stochastische neerslagmodellen door middel van heuristische zoektechnieken
University: Ghent University
Supervisor(s): B. De Baets
Academic year: 2010 - 2011
Biblio: https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/789/792/RUG01-001789792_2012_0001_AC.pdf