Graduates

Vriens Sofie
Title: Een habitatgeschiktheidskaart voor de oehoe: kennisgebaseerde versus datagedreven modellering
University: Ghent University
Supervisor(s): B. De Baets and J.M. Baetens
Tutor(s): S. Van Nieuland
Degree: Master of Bioscience Engineering: agricultural sciences
Academic year: 2015 - 2016